Haber Detayı
03 Eylül 2020 - Perşembe 10:59 Bu haber 1144 kez okundu
 
16. Yıla Girdik
ESKİL Haberi
16. Yıla Girdik

01 Eylül 2005 Perşembe günü haftalık olarak ilk sayımızı Eskil halkı ve okurlarımızla buluşturduğumuz gazetemiz 15 yılını tamamlayıp, 16. yayın yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yayın hayatına başladığı günden beri ilçede her hafta gündemi belirleyen özel haberleriyle tarafsız bir şekilde Basın Meslek İlkeleri ölçüsünde haber yapmayı kendine ilke edinen gazetemiz aynı çizgide yayın hayatına devam ediyor.

Vasıflı gazete statüsünde olan gazetemiz gelişen teknolojiyle birlikte siz okurlarımıza sözlü ve görsel olarak ta iletişim sunmaktayız. 27 Eylül 2010 yılında kurulan www.eskilgazetesi.com ve kardeş kuruluş olan www.habefark.net siteleri aracılığıyla haberlerimizi sizlere dijital platformda sunmaya devam ediyor. Hiçbir televizyon kuruluşunun olmadığı ilçemizde görüntülü haberleri sizlere ulaştırabilmek adına çalışmalarını başlattığımız Eskil Webtv deneme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa zamanda göze hitap eden Eskil’in bir nebze olsun televizyon haberciliği ihtiyacını karşılayan bir kurum haline getireceğiz.

 

1 Eylül 2005.

Eskil için bir dönüm noktası.

İlk gazetemiz dükkanlarda, vatandaşın elinde.

Siyah beyaz baskısıyla okurlarıyla buluştu.

Günlerdir verilen mücadelenin bir ürünüydü ve çok değerliydi.

Çoğu kişi bilmez gazetenin değerini.

O bir emeğin , bir umudun, bir çabanın, bir özverinin ürünüdür.

Zamanınızı ayırarak hazırladığınız eserinizi kelimesi kelimesine bilmenize rağmen alıp elinize okuma sevincidir.

Allah’a şükürler olsun ki 16 yıldır ilçemize ve ilçemiz halkına hizmet ediyoruz. Şüphesiz ki bunda sizlerin emeği bizlerden daha fazla.

Sırf ayakta duralım diye, bir gazete alıp karşılığında 10 gazete ücreti ödeyenler, yaşı sekseni geçmesine rağmen komşusuna gazete sipariş edenler…

Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin desteğiyle 16 yıldır ayaktayız.

Yerel bir ga­ze­te için hiç de azım­sa­na­ma­ya­cak bu sü­re­de Eskil’in ve Eskil’de  ya­şa­yan her ke­si­min gözü, ku­la­ğı ve sesi ol­ma­ya ça­lış­tık. 

 

Bazen ak­sa­yan bir ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­dik, bazen unu­tu­lan­la­rı, bir ke­na­ra iti­len­le­ri gün­de­mi­mi­ze aldık, bazen ya­pı­lan güzel iş­le­ri siz­ler­le pay­laş­tık, Bazen ha­yal­le­ri­ni­zi ördük, bazen başka il­ler­de olan­la­rın neden bizde ol­ma­dı­ğı­nı sor­gu­la­dık, siz­ler­le… 

 

Hiçbir zaman yıkıcı haber yapmadık. Yaptığımız haberlerde hep çözümünü gösterdik.

Bir tarafın değil her tarafın sesi olduk.

 

Sır­tı­mı­zı hiç kim­se­ye, hiç­bir ku­ru­ma, hiç­bir ku­ru­lu­şa da­ya­ma­dan, kendi ya­ğın­da kav­rul­ma­yı ve okuyu­cu­la­rı­mı­zın des­te­ği­ni al­ma­yı ye­ter­li gör­dük. Yayın ha­ya­tı­mı­za baş­la­dı­ğı­mız ta­ri­hten bu yana il­ke­le­ri­miz­den asla taviz ver­me­dik, bun­dan böyle de yine siz­le­rin des­te­ğiy­le taviz ver­me­ye­ce­ğiz.

 Hiçbir zaman bülten gazetesi olmadık.  İnsan odak­lı, bi­re­yi ve top­lu­mu he­def­le­yen ha­ber­ler ve ya­zı­la­ra ağır­lık ver­me­ye, in­sa­nı­mı­zın so­ru­nu­nu orta yere koy­ma­ya, sı­kın­tı­la­rı­nı gün­de­me ta­şı­ma­ya ve va­tan­da­şın ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak için yet­ki­li­le­ri gö­re­ve ça­ğır­ma­ya gay­ret ettik, et­me­ye de devam ede­ce­ğiz. 

 

Allah’a şükürler olsun ki hiç kimseye diyet borcumuz olmadı ve gebe kalmadık. Gün bulduk gün yedik, Ama hiç kimseye ne yalakalık yaptık ne kimseyi tehdit ettik.

Zaman geldi uyumadık, zaman geldi istenmeyen insan olduk, zaman geldi tehdit edildik. Ama biz doğruları yazmaktan asla vaz geçmedik ve geçmeyeceğiz.

Çamur at izi kalsın düşüncesine hiç sahip olmadık. İstemeyerek attığımız çamuru elimizle temizlemesini de bildik.

Kolay olmadı 16 yıl ayakta durmak. Ama sizlerin de desteğiyle İnşallah daha çok 16 yıllar göreceğiz.

Tek Derdimiz Eskil oldu.

Hilmi Yol Eskil Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Kaynak: (ESKİL GAZETESİ) - ESKİL GAZETESİ Editör: Hilmi YOL
Etiketler: 16., Yıla, Girdik,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.